Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională


numita prin Decizia nr. 321 din 13 februarie 2017 a Minsterului Muncii și Justiției Sociale

Presedinte  : TOCARIU Sebastian

 Membri  :

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca:

Membru : DIMITRIU Teodor

Inspectoratul Școlar Judetean:

Membru: VĂRVĂRUC Romică

Patronatul reprezentativ  – Patronatul Național Român:

Membru : ACHIHĂEI Eugen

Sindicatul reprezentativ – CNSLR Frăția:

Membru : FEGHER Radu

Secretariatul tehnic :

BARNA Monica Maria

 

Date de contact ale Secretariatului Tehnic și a Comisiei de autorizare


Adresă: Calea Naţională nr. 85, cod poștal 710048, mun. Botoşani, jud. Botoşani
Tel: 0231-536.726
E-mail: ajpis.botosani@mmanpis.ro

Cont virare taxa de autorizare


  • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani
  • RO29TREZ1165032XXX005788
  • CIF: 24746840

Registrul Național al furnizorilor de formare profesională – actualizat 10.2018

Legislație

Instructiunea nr 4 din 25.01.2018

Instructiunea nr 5 din 25.01.2018


*** Republicată, privind formarea profesională a adulților

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților

privind aprobarea Cadrului național al calificărilor

privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii și experienței profesionale în scopul recunoașterii experienței profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederației Elvețiene activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora, a evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății