privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi functionare al Agenţiei Nationale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificarile si completarile ulterioare.